Gedurende meer dan 25 jaar heb ik ervaring opgedaan met verandertrajecten in een groot palet aan omgevingen. Denk daarbij aan productiebedrijven, het bankwezen, de maritieme sector en het publieke domein. Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik veel aandacht heb voor de mens, zonder de harde eindresultaten uit het oog te verliezen. Het is wetenschappelijk bewezen dat flow en werkgeluk bijdragen aan optimale prestaties. Van dat feit maak ik graag gebruik in de verandertrajecten die ik begeleid. Ik werk vanuit een aanstekelijk enthousiasme, en draag dit uit naar mijn omgeving. Hieronder geef ik een korte toelichting op de diensten, die ik in het kader van Organisatie Ontwikkeling kan vervullen voor uw organisatie: interim management, interim project/verandermanagement en procesbegeleiding in organisatie ontwikkelingstrajecten.

Ontwikkeling van(uit) flow en werkgeluk

Medewerkers die gelukkig zijn en regelmatig een flow-ervaring hebben, werken met plezier aan het bereiken van doelen en presteren optimaal. De samenwerking is beter dan bij medewerkers die minder gelukkig zijn. Het ziekteverzuim is laag, de productiviteit is hoog. Natuurlijk is dat fantastisch voor de organisatie èn voor de mensen zelf. Een win-win situatie dus! Geluk is immers het ultieme doel dat iedereen nastreeft, dus waarom niet op het werk? In 2007 verdiepte ik mij al in dit onderwerp via een studie van literatuur en de praktijk. Dat resulteerde in het boek 'Flow in projecten' (klik hier voor recensie en verkoop), dat zelfs de top 100 bereikte van Managementboek.nl. In dat jaar ben ik aangestoken door het geluksvirus dat nooit meer is verdwenen. Vanaf dat moment vormt flow het uitgangspunt voor iedere opdracht die ik vervul. Ik verwerk het in mijn trainingen en ook tijdens coachingstrajecten komt het onderwerp regelmatig terug.

Tegenwoordig leeft het onderwerp steeds meer in de maatschappij en het bedrijfsleven. Steeds vaker hoor je dat organisaties willen sturen op geluk, en terecht... want het levert veel op! Gelukkige medewerkers presteren optimaal en dat betekent dus ook: gelukkige klanten en meer rendement! Graag lever ik mijn bijdrage aan deze mooie ontwikkeling en ondersteun ik organisaties die zich willen gaan richten op het rendement van geluk. Mijn bijdrage kan variëren van inspireren, adviseren en beleidsondersteuning op strategisch niveau. Tevens begeleid ik het management op tactisch niveau en verzorg ik workshops en team-/ individuele coaching op operationeel niveau in de organisatie. De kern van sturen op geluk zit hem in het creëren van die omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen kunnen werken aan hun eigen geluk. En wat dat geluk dan inhoudt is voor iedereen natuurlijk anders.

Het jaar 2018 stel ik geheel in het teken van flow en werkgeluk. Laat je inspireren via het Project Werkgeluk op deze site!

Project- en verandermanagement

Projectmanagement en verandermanagement hangen nauw met elkaar samen.

Projectmatig werken maakt het verandertraject overzichtelijk, inzichtelijk en beheersbaar. Het basisprincipe 'eerst denken, dan doen' zorgt ervoor dat al bij voorbaat wordt nagedacht over de succes- en risicofacturen in het project. Het maakt het mogelijk om van te voren die randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor het realiseren van projectsucces. Maar projectmanagement alleen is niet voldoende.

Verandermanagement zorgt ervoor dat ook het gehele krachtenveld in het vizier blijft. Je houdt rekening met alle stakeholders en zorgt voor die interventies die nodig zijn om draagvlak te ontwikkelen of te versterken. Het zorgt voor het enthousiasme in de organisatie en het gezonde ongeduld dat gedurende het project groeit. Want... wanneer wordt het eindresultaat opgeleverd en kan het door de betrokkenen in gebruik worden genomen? Als er behoefte is aan het invullen van project- en verandermanagement op interim-basis, neem dan contact met mij op! Mijn kracht zit hem in de expliciete aandacht voor de mens in het verandertraject en het stimuleren van enthousiasme om met de verandering mee te gaan.

Procesbegeleiding

Onder procesbegeleiding versta ik het ondersteunen van groepen in organisaties bij hun verander-, ontwerp-, en ontwikkelvragen. De procesbegeleiding kan onderdeel uitmaken van een verandertraject. Het komt ook voor dat in de 'staande organisatie' de processen niet effectief verlopen, als gevolg van suboptimale samenwerking, het ontbreken van de flow, het ontbreken van integratie tussen belangrijke stakeholders of bijvoorbeeld het uitblijven van effectieve communicatie. In de rol van procesbegeleider kijk ik wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Ik breng de mensen bij elkaar, begeleid de groep in het vaststellen van het te bereiken doel en ik begeleid het proces gedurende de weg naar het doel toe. Ik richt mij in zo'n traject niet op de inhoud, aangezien dat juist de expertise is van de deelnemers aan dit traject. Het is mijn expertise om te bewaken dat het proces goed verloopt. Als dit niet het geval is stuur ik het proces bij, waar dit nodig is.

Door mijn achtergrond op het gebied van coaching en begeleiding ben ik in staat om met een neutrale, professionele blik naar de betrokkenen te kijken, naar de relaties tussen de betrokkenen en de werkwijzen die men hanteert. Ik zie het daarbij als mijn taak om alle betrokkenen te prikkelen om vanuit eigen kracht optimale input te leveren aan het te bereiken resultaat. Ook bij procesbegeleiding maak ik gebruik van de kracht van flow in het team!Klanten

Vind hier een overzicht van de klanten (profit en non-profit) voor wie ik opdrachten heb vervuld op het gebied van organisatie ontwikkeling, training en coaching.

Lees meer

Casuïstiek - Parkinsonhuys

Kenniscentrum Parkinsonhuys biedt bovenregionale en specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en hun mantelzorgers. Die zorg is er voor iedereen, of zij nu thuis willen blijven wonen of in aanmerking komen voor revalidatie of een intramurale behandeling.

Lees meer

Geïnteresseerd?

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Contact opnemen