Een organisatie is een integraal geheel. Wil je daarin iets veranderen, ontwikkelen of verbeteren dan werkt dat alleen vanuit een integrale benadering. Een verandering in één aspect brengt immers altijd in meer of mindere mate een wijziging teweeg in andere aspecten van de organisatie. In ontwikkel- en implementatietrajecten richt ik me daarom zowel op de harde als de zachte kant om te komen tot succes.Dat is de overtuiging van waaruit ik werk.

Om het traject te laten slagen werk ik met een team vanuit intrinsieke motivatie en flow. Ik stel de mens centraal bij het gezamenlijk bereiken van een doel. Mensen vormen immers de drijvende kracht achter het succes in de organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat de energie en kracht van de mensen in grote mate bepalend zijn voor de prestaties.

Mijn gemixte achtergrond, zowel qua kennis als ervaring, is mijn 'unique selling point'. Deze bestaat uit bedrijfseconomie/ bestuurlijke informatiekunde, aangevuld met mensgerichte opleidingen zoals positieve psychologie en coaching & begeleiding. Daarbij heb ik bewust en nadrukkelijk aandacht voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in organisaties. Ik werk vanuit passie en met een aanstekelijk enthousiasme.

Rollen die ik vervul kan ik als volgt samenvatten: interim (project-/ verander-)manager, adviseur, procesbegeleider.

Ik heb ruime ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan opdrachten in diverse branches. Klik hier voor een overzicht van opdrachtgevers, bijgewerkt tot en met 2023.

Portfolio

Vind hier een overzicht van de organisaties voor wie ik opdrachten heb vervuld (of nog steeds uitvoer).

Lees meer

Casuïstiek - Parkinsonhuys

Kenniscentrum Parkinsonhuys biedt bovenregionale en specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en hun mantelzorgers. Die zorg is er voor iedereen, of zij nu thuis willen blijven wonen of in aanmerking komen voor revalidatie of een intramurale behandeling.

Lees meer

Casuïstiek - Werkplezier & zelfregulering

In dit prachtige cultuurverandertraject werd zichtbaar hoe zelfregulering kan leiden tot meer werkplezier, onderlinge verbinding en trots.

Lees meer

Geïnteresseerd?

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Contact opnemen