Het werkgeluk van Rini Nieuwkamer


Rini is 53 jaar en volgt zijn hart. Hij gooide het roer om en startte als loopbaancoach bij het Mobiliteitscentrum West-Brabant. Laat je inspireren door zijn enthousiaste verhaal over lef, energie, plezier en beweging.

Wat is werkgeluk voor jou?

Ik vraag aan Rini wat werkgeluk voor hem inhoudt. Met enthousiasme en positieve energie steekt hij van wal en geeft hij een toelichting op zijn werkgeluk.

“Werkgeluk is voor mij plezier hebben in de dingen die ik kan doen. Het betekent voor mij dat ik fluitend uit mijn bed kom, met zin naar mijn werk ga en weer fluitend naar huis ga. Het betekent dat ik mij niet bezighoud met werktijden, dat ik gewoon lekker bezig ben. Ik voel me energierijk. De activiteiten die ik voor mijn werk verricht zitten verweven in mijn dag, zowel overdag als ‘s avonds. Het voelt voor mij niet als werk.”

Deze laatste opmerking triggert mij. Het impliceert dat werk ook anders zou kunnen voelen dan dat het energie geeft. Heeft ‘werk’ soms ook een negatieve bijsmaak? Wat bedoelt Rini hiermee?

“De afgelopen 7 jaar werkte ik als teamleider bij een gemeente. Het team bestond uit 29 mensen. In die functie was ik graag bezig met beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik haal energie uit het bewegen van mensen richting de taken die plezier geven in het werk. Als teamleider had ik die rol en die rol vervulde ik met plezier. Ik ondersteunde de mensen in mijn team bij het ontdekken en vaststellen van kwaliteiten. Ik begeleidde hen om datgene te vinden waar men blij van werd.

Het team was groot en de omgeving was dynamisch. Daardoor waren er, vanzelfsprekend, ook andere werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden. Mijn werk bestond uit meer dan het begeleiden en coachen van mensen. Die andere taken namen steeds meer tijd in beslag. Daardoor hield ik minder tijd over voor datgene waar mijn hart ligt. Mijn energie verdween.”

De functie van Rini richtte zich steeds meer op taken waar hij niet blij van werd. Het leverde hem geen plezier meer op. Hij ervaarde dat hij zelf niet meer gelukkig was op zijn werk. Hoe ging hij daarmee om?

“Zo’n 2,5 jaar geleden besloot ik een opleiding tot coach te volgen. In mijn leidinggevende functie wilde ik niet alleen op gevoel werken, ik wilde het onderbouwen. Ik vond het belangrijk mijn werkwijze verder te professionaliseren. Ik wilde ook graag dat ik op verantwoorde wijze ondersteuning gaf aan de mensen in mijn team. In een coach opleiding start je eerst een reis voor jezelf. Dat was een inspirerende reis met belangrijke gevolgen. Ik leerde naar mezelf te kijken. In die opleiding hield ik mezelf een spiegel voor en vroeg me af: ‘Waar word ik blij van?’ Het werd mij duidelijk dat ik blij word als ik mee kan kijken en kan aanvoelen waar een ander gelukkig van wordt. Het maakt mij gelukkig als ik zie dat een ander een stap maakt, waar die persoon van gaat stralen.”

Het werd helder voor Rini dat hij de bron voor werkgeluk buiten zijn functie als teamleider moest gaan zoeken. Het was tijd voor een volgende stap, hoe spannend die ook was.

“Tijdens mijn persoonlijke reis ging ik ook inzien dat mijn baan als teamleider niet meer het plezier bracht, dat ik graag wil ervaren als ik aan het werk ben. Met andere woorden, het voelde voor mij als ‘werk dat moet gebeuren’. Ik miste de intrinsieke motivatie. Maar hoe nu verder? Ik besloot om een week lang mijn activiteiten op het werk in beeld te brengen. Na die week ging ik met deze lijst aan de slag. Ik stelde mezelf de vraag: ‘Welke activiteiten geven mij energie en welke activiteiten kosten mij energie?’ Op de lijst stond een behoorlijk aantal activiteiten gericht op administratie en overleg. Dat voelde voor mij niet goed. Het in beeld brengen van de week was voor mij een prachtige eye- opener.”

Rini besloot het roer om te gooien. Hij besloot op zoek te gaan naar dè uitdaging, die hem het werkgeluk zou brengen waarnaar hij op zoek was.  

“Als je voor jezelf eenmaal de keuze maakt, denk je alleen nog maar in mogelijkheden en kansen. Zo werkt het echt! Ja, natuurlijk is het spannend, dat spreekt voor zich. Zeker als je op 53-jarige leeftijd het roer omgooit. Maar de motivatie om op dat moment mijn hart te volgen was groot. En dat zorgde ervoor dat ik de kans aangreep om de overstap te maken naar loopbaancoaching. Ik kreeg de kans om op detacheringsbasis vanuit de gemeente voor het Mobiliteitscentrum te werken. Om dat mogelijk te maken moest ik afstand doen van mijn teamleiders functie. Ik moest dus wel een risico nemen, maar zo zag ik dat niet. En nog steeds voelt het als een prachtige kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Ik heb de keuze gemaakt en nu ervaar ik hoe fijn het is om iedere dag energie te krijgen van mijn werk.”

Welk cijfer geef je jouw werkgeluk?

De meest gebruikte manier om werkgeluk te meten is door het stellen van een simpele vraag in een enquête: ‘Welk cijfer geef je jouw werkgeluk?’ Ik ben benieuwd naar het cijfer dat Rini op dit moment geeft aan zijn eigen werkgeluk. Na een korte stilte antwoordt hij:

“Ik geef mijn werkgeluk een 9. Dat klinkt hoog en dat is het zeker. Zo ervaar ik het in de praktijk. Het is nog geen 10, want ik kan nog veel leren in mijn vak. Ik voel nu af en toe nog onzekerheden, simpelweg omdat ik nog ervaring moet opbouwen. Het is een gezonde, positieve spanning die ik ervaar. Het kan zeker nog een 10 worden, al klinkt dat vreemd omdat je dan geen stappen meer kunt zetten.”

Welke factoren dragen bij aan jouw werkgeluk?

Uit het verhaal van Rini concludeer ik dat hij zelf de regie neemt om flow op het werk te creëren. Zijn er ook factoren uit zijn omgeving die bijdragen aan het werkgeluk dat hij ervaart?

“Ja dat is zeker het geval. Ik vind een positieve sfeer, gericht op kansen en mogelijkheden, erg belangrijk. Toen ik afscheid nam in mijn vorige baan, vroegen mensen zich af waarom ik de stap nam. Ze zagen het als een groot risico. Vervolgens kwam ik op het Mobiliteitscentrum en daar was de eerste reactie: ‘Wat dapper en wat gaaf dat je deze stap neemt. Dit gaat je zeker veel goeds brengen!’ Die opbouwende sfeer draagt zeker bij aan mijn werkgeluk. Ik heb nu fijne collega’s die elkaar veel gunnen. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Ik ervaar hier positieve energie en dat werkt aanstekelijk.

Een andere belangrijke factor betreft autonomie. Ik mag bij het Mobiliteitscentrum zelfstandig bepalen hoe ik mijn werk inregel. Als loopbaancoach doe je veel werk op maat. Daarin mag ik zelf keuzes maken. De vrijheid om de dingen te doen zoals ik ze graag wil doen en het vertrouwen dat ik daarbij krijg, voelt erg goed. Een veilige omgeving, waarin ik mezelf kan zijn. Ik mag in plaats van dat ik moet.”

Wetenschappelijke onderzoekers concluderen dat autonomie en zelfsturing belangrijke factoren zijn, die het werkgeluk beïnvloeden. Rini bevestigt dit vanuit zijn eigen praktijk en ervaring. Ik vraag hem wat de leidinggevende nog kan bijdragen aan zijn werkgeluk.

“Ik vind het belangrijk dat een leidinggevende af en toe buiten de lijntjes kleurt. Uitdagingen opzoeken en blijven innoveren is belangrijk. Dat zorgt ervoor dat de teamleden ook in beweging blijven. Dat houdt het uitdagend.”

En… hoe zit dat in jouw huidige omgeving? Kun je daar zelf ook buiten de lijntjes kleuren?

“Jazeker, ik krijg nu de vrijheid om mijn expertise als stoelmasseur in te brengen en deze geheel nieuwe dienst vorm te geven, zoals ik denk dat dit past bij het Mobiliteitscentrum. Spannend dus!”

Werkgeluk tips

De stap zetten naar meer werkgeluk kan spannend aanvoelen. Je moet misschien wel uit je comfortzone stappen. Rini geeft aan dat het niet nodig is grote stappen te zetten om gelukkiger te worden. Hij legt dit uit.

“Eén van mijn collega’s ervaarde weinig plezier in haar werk. Ik bewoog haar ertoe om kleine nevenactiviteiten op te pakken, die pasten bij haar interesse en kwaliteiten. Zij volgde mijn advies op en ervaarde daardoor meer werkgeluk. Zij werd er erg blij van. Die sprankeling smaakte naar meer en hielp haar over de drempel van haar comfortzone heen. En dat is hoe het werkt. Een klein stapje kan je bewegen om een grotere stap te zetten richting hetgeen jou echt blij maakt. Je weet weer wat het is om met plezier en energie aan iets te werken en dat motiveert je om verder te gaan.”

“Ik gun iedereen werkgeluk. Durf het toe te laten! Ik weet uit ervaring wat het je kan brengen. Wat is mooier te ervaren dan geluk, dat wil toch iedereen? Zoek het in de mogelijkheden. Durf te kiezen. Er is namelijk altijd een keuze. Je moet wel die keuze durven maken. Dat vraagt lef, maar het is zeker de moeite waard! Volg je hart, voel je energie stromen. Beweging is het gevolg. Mij lukt het ook en ik ben pas 53!”

Beweging is de belangrijke rode draad in de carrière van Rini èn in zijn praktijk als loopbaancoach. En met die conclusie sluiten we het gesprek af. Ik bedank Rini voor zijn inspirerende verhaal en ik neem me voor om een keer bij hem langs te gaan voor een stoelmassage.

Met dit mooie verhaal van Rini wil ik graag iedereen prikkelen en inspireren om te werken aan flow en werkgeluk. Dus ook als je nog maar 50+ bent!


* Wil jij ook meer flow en geluk ervaren op het werk? De Ontwikkelplek kan jou hierbij ondersteunen. Lees hier meer.


Is deze training interessant voor u? Contact opnemen