Persoonlijk leiderschap

De term Persoonlijk Leiderschap zegt precies wat het inhoudt, namelijk leiderschap over jezelf. Ofwel regie nemen over je eigen (werk-)leven. Persoonlijk Leiderschap zorgt ervoor dat je vanuit jouw eigen kracht richting geeft aan jezelf en aan de wijze waarop je (individuele/ team/ organisatie) doelen haalt. Het helpt jou om meer grip te krijgen op jezelf, je werk en jouw omgeving.  

Doel

Het doel van de training is het versterken van jouw Persoonlijk Leiderschap op het werk.

Verdieping in Persoonlijk Leiderschap vormt het startpunt. Immers, het start bij de bewustwording dat je in iedere situatie een eigen aandeel hebt en dat je de regie kunt nemen om tot een volgende stap te komen.

Eenmaal hiervan bewust is het van belang dat je hiermee voor jezelf aan de slag gaat. Hierbij gaat het om zelfkennis. Wat is jouw Professionele Identiteit? Wat maakt jou uniek? Hoe kun jij voor jezelf Persoonlijk Leiderschap vormgeven en versterken? Tot slot gaan we in op verankering. Hoe kun je de door jou opgedane inzichten verankeren, zodat je ook na de training hiermee bewust mee bezig blijft?

Resultaten

Na afloop van deze training:

  • … heb je inzicht in Persoonlijk Leiderschap en wat dit voor jou oplevert op je werk.
  • … ben je je meer bewust van jouw Professionele Identiteit, jouw kwaliteiten & drijfveren en de wijze waarop je deze kunt inzetten om (stap voor stap) doelen te halen.
  • … heb je reflectie toegepast op jezelf. Je hebt jouw repertoire om vanuit meerdere invalshoeken naar jezelf te kijken uitgebreid op een manier die bij jou past èn helpt.
  • … heb je voor jezelf een persoonlijk actieplan om tot een versterking/ verankering van jouw Persoonlijk Leiderschap te komen na afronding van de training.

Werkwijze

Het programma is volledig interactief en bestaat uit inspirerende werkvormen. Je gaat aan de slag met jouw eigen behoeften, praktijkvoorbeelden en vraagstukken. Die vraagstukken kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals omgaan met dynamiek in een team, werk/privé balans, keuzes in je loopbaan, omgaan met veranderingen in de organisatie en werkwijzen, etc. We werken plenair en in kleinere groepjes (twee/drietallen). Je helpt en begeleidt elkaar om tot nadere inzichten te komen. Je werkt toe naar een actieplan dat jou helpt bij de vraagstukken die voor jou actueel zijn.

Doelgroep

Deze training wordt in-company aangeboden. Het is geschikt voor een gevarieerde groep medewerkers, maar ook voor medewerkers die als team samenwerken. De inhoud en programma kan volledig worden afgestemd op de behoefte en op de ervaring die de deelnemers hebben met dit onderwerp en met zelfreflectie. De training komt heel goed tot zijn recht in organisaties waarin er aandacht is voor het versterken van zelfregulering en eigenaarschap bij de medewerkers.