Gelukkig, geleidelijk aan kunnen we weer stapjes zetten richting fysieke bijeenkomsten! Wij zijn hier erg blij mee. Dit kan echter alleen als we veilig te werk gaan. In deze situatie is een protocol welkom. 


Coronaprotocol


De huidige situatie m.b.t. corona laat helaas niet toe dat we de bijeenkomsten op het gebied van coaching en training op de vertrouwde manier kunnen laten plaatsvinden. Een protocol is welkom waarin beschreven staat hoe we wel op een veilige manier te werk kunnen gaan. Dit protocol is gebaseerd op de COVID-19-richtlijnen en de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM. Het wordt steeds bijgesteld op basis van nieuwe inzichten.

De afspraken die worden gemaakt vinden hetzij online hetzij fysiek plaats, of een combinatie van beide. Hierbij wordt aangesloten bij de wensen van de klant.

Fysieke bijeenkomsten vanaf 1 juni - gezondheidscheck

Vlak voor de bijeenkomst/ afspraak worden aan de klant de volgende vragen per mail of telefoon of app gesteld (conform richtlijnen rivm covid-19):

 • Heb je op dit moment een of meerdere van de volgende (milde) klachten of deze de afgelopen 24 uur gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/dit gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Wanneer één van bovenstaande vragen door een deelnemer aan de bijeenkomst met JA wordt beantwoord, dan is het voor die persoon helaas niet mogelijk om deel te nemen. De afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden. Dit geldt ook voor de coach/ trainer. Uiteraard is het ook mogelijk om de fysieke bijeenkomst om te zetten in een online bijeenkomst.

Fysieke bijeenkomsten – de coachingsruimte

Het is belangrijk dat we ons houden aan een aantal maatregelen, om de bijeenkomst veilig te kunnen laten plaatsvinden:

 • Bij aankomst op locatie, stuur je een app-je naar de coach.
 • Je desinfecteert je handen.
 • We schudden elkaar niet de hand (helaas).
 • Als je de coach ontmoet, houd je 1,5m afstand.
 • Ook in de coachingsruimte houden we 1,5m afstand. Eventueel maken we gebruik van plexiglas.

De coach/ trainer zorgt ervoor dat de ruimte schoon is. Meubilair, contactvlakken en materialen worden na ieder bezoek met schoonmaak- of ontsmettingsmiddel gereinigd. De coach/ trainer wast regelmatig de handen en gebruikt ontsmettingsmiddel.

Online bijeenkomsten

Gebruik wordt gemaakt van een online videoprogramma. De Ontwikkelplek maakt gebruik van Zoom, vanwege de gebruikersvriendelijkheid van dit programma. NOBCO schrijft hier het volgende over:

https://www.nobco.nl/nieuws/zoom-nobco-statement.

Indien de klant dit wenst, maken we gebruik van het door de klant gekozen programma. Onafhankelijk van het programma hanteren wij altijd de volgende werkwijze, als het programma over deze functionaliteiten beschikt:

 • Indien mogelijk, wordt gebruik gemaakt van een wachtwoord voor het verkrijgen van toegang tot de bijeenkomst.
 • De genodigde wordt in een virtuele wachtruimte gezet en toegelaten door de organisator.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat er geen recording plaatsvindt van de bijeenkomst tenzij dit nadrukkelijk door alle deelnemers wordt overeengekomen.


Wij hopen dat via dit protocol duidelijk is dat wij serieus omgaan met de richtlijnen van het RIVM.

Het veilig werken is een belangrijke voorwaarde voor een prettige en effectieve bijeenkomst.


Graag tot ziens en een goede gezondheid toegewenst!


Patricia van Amen-Wibier

De Ontwikkelplek


Klik hier om het protocol te downloaden.